GINECO OBSTETRICIA, MINILAPAROSTOMIA SALPINGOCLASIA, SET PARA